Andra magsjukor

Det finns många olika magsjukor som kan ge kräkningar och diarréer. Det kan vara svårt att lista ut vilken du är drabbad av, men oftast går de över av sig själv. Vinterkräksjukan är orsakad av ett virus medan annan magsjuka kan vara orsakad av bakterier, exempel turistdiarré och matförgiftning.


andra kräksjukor

Matförgiftning

Det finns väldigt många olika bakterier som kan orsaka matförgiftning.

Drabbas du av matförgiftning kommer symptom som illamående, kräkningar och diarréer efter 1-48 timmar efter att du har ätit den mat som innehöll bakterierna. Symptomen kommer att avta efter 12-48 timmar.

Läs mer här om olika matförgiftnings-bakterier och hur du kan undvika dessa.

Turistdiarré

Om du reser utomlands är det väldigt vanligt att du får problem med magen. Oftast får du besvär i länder som har dålig vatten- och avloppsrening och smittas oftast då av bakterien ETEC.

Du får symptom såsom diarréer efter 12-48 timmar efter smittotillfället och blir frisk igen efter tre till fyra dygn. Läs mer om turistdiarré här.

Salmonella

Salmonella smittas genom salmonellabakterier. De finns i 2 000 olika varianter. Ofta blir man smittad genom förorenade livsmedel exempelvis kött, grönsaker och äggprodukter. Om du drabbas av salmonella får du väldigt smärtsamma magsmärtor och diarré, i vissa fall även kräkningar.

Diagnos ställs vanligast genom avföringsprov, men kan också ställas från ett blod- eller urinprov. Alla fall av salmonella måste anmälas enligt Smittskyddslagen.

Läs mer om salmonella här och hur du kan skydda dig vid en utomlandsresa.