Upptäckt: Norovirus infekterar sällsynt celltyp – hopp om nya behandlingsmetoder för vinterkräksjuka

Med hjälp av möss lyckades amerikanska forskare identifiera celltypen som infekteras först vid en norovirusinfektion. Upptäckten kan leda till nya behandlingsmetoder för alla svenskar som årligen drabbas av vinterkräksjukan.

vinterkräksjukan


När vi smittas av noroviruset är det de mycket sällsynta tuftcellerna som infekteras först. Tuftcellerna är gömda bland tarmcellerna och dess roll är att aktivera immunförsvaret vid parasit- och maskinfektioner. Trots cellernas låga antal, ökar de snabbt i antal när de infekteras, vilket i sin tur också ökar antalet virus som sprids vidare.

Immunförsvaret har svårt att bekämpa norovirus

Eftersom tuftcellerna är gömda bland tarmcellerna, är viruset svårupptäckt och kan inte bekämpas av immunförsvaret, menar forskarna till studien. Vidare menar de att om tuftcellerna försöker bekämpa parasitinfektioner, försämras deras förmåga att bekämpa en virusinfektion. Detta är också anledningen till varför många människor i utvecklingsländer, där parasitinfektioner är vanligt förekommande, dör av en norovirusinfektion.

I och med den nya upptäckten kan vaccin eller läkemedel som riktar sig in på tuftcellerna vara en strategi för att behandla vinterkräksjuka.