Vinterkräksjukan kan bero på luftfuktigheten

Nu är det högsäsong för vinterkräksjukan och tusentals svenskar ligger dubbelvikta över toalettstolen. Varför sjukan är så vanlig under vinterhalvåret har länge varit okänt, men forskare vid Lunds Tekniska Högskola tror nu att det har att göra med luftfuktigheten.


På vintern är luften torrare, vi får mindre solljus och vi känner oss tröttare. Slemhinnorna är torrare och vi får sänkt immunförsvar, vilket gör kroppen mer mottaglig för virus.

– Viruset sprids främst inomhus där människor vistas större delen av sin tid. Torrare luft inomhus under vintern i kombination med avsaknaden av solljus påverkar överlevnaden hos en del smittämnen. Vi misstänker att vinterkräksjukan sprids åtminstone delvis via luft och att luftfuktigheten kan vara en viktig faktor som förklarar ökad spridning vintertid, säger Jakob Löndahl, docent inom ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola.

Jakobs Löndahls forskarteam tilldelades ifjol 3 580 000 kronor av AFA Försäkring för sin forskning om vinterkräksjukan och dess smittovägar via luften.