Barn med vinterkräksjukan

Om ditt barn har fått vinterkräksjukan så är det viktigt att du ser till att barnet får i sig tillräckligt med vätska. Barn är väldigt känsliga för vätskeförlust. Efter två symptomfria dagar kan barnet återgå till förskolan.


barn

Symptom

Vinterkräksjukan ger samma symptom för vuxna som för barn. Alltså plötsliga kräkningar och diarréer.

Undvik smitta

Har ditt barn vinterkräksjukan så måste du och din familj vara noggrann med er handhygien för att inte smittas. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, speciellt efter toalettbesök och innan en måltid. Handsprit kan användas som ett komplement och fungerar mot flera virus och bakterier. Dock inte specifikt mot det virus som orsakar vinterkräksjukan.

Stanna hemma från förskolan

Eftersom vinterkräksjukviruset smittar väldigt lätt är det viktigt att barnet inte vistas på förskolan. Barnet är välkommet tillbaka när det har varit symptomfritt i två dygn.

Smittade personer kan smitta viruset vidare i två dygn efter att de har blivit friska. Däremot är det inte nödvändigtvis sant att man bara smittar i två dygn eftersom det inte är bevisat. Men man brukar rekommendera 48 timmar som regel för umgänge.

Var noga med vätska hos barn

Vinterkräksjukan i sig är ingen allvarlig sjukdom, och den kommer att gå över av sig själv. Däremot är det viktigt att du ser till att ditt barn inte drabbas av vätskeförlust då detta kan leda till allvarliga konsekvenser.

Barn är väldigt känsliga för vätskeförlust. Försök därför att få i ditt barn vätska, ibland kanske genom vätskeersättning.

Vätskeersättning för barn går att köpa på ett apotek. Ge barnet små mängder, teskedsvis, och ofta för att kroppen ska hinna suga åt sig vätskan innan den spys upp igen.

Det går även att blanda vätskeersättning med välling.

Tecken på vätskeförlust

Om ditt barn drabbas av vätskeförlust så blir barnet apatiskt och slött. Ett annat tecken på vätskeförlust är om barnet kissar väldigt sällan (med mer än 12 timmars mellanrum). Ni måste då söka vård, hos exempelvis en barnavdelning. Ring 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

Sök vård om:

  • Du misstänker att ditt barn har drabbats av vätskeförlust
  • Barnet är under 1 år