600 drabbade i januari

I januari i år har 600 fall av vinterkräksjukan rapporterats in. Antal drabbade förväntas att öka och bli som flest i februari och mars.


600 fall av vinterkräksjukan har rapporterat sedan årets början. Denna siffra kommer dock att växa eftersom många fall rapporteras i efterhand. Jämtland, Stockholm och Gävleborg är de områden som har drabbats värst medan Gotland, Kronoberg, Kalmar och Blekinge har klarat sig bäst.

Enligt Lena Sundqvist som är epidemiolog på Folkhälsomyndigheten så är inte epidemin i landet över än. ”Toppen kommer någon gång i februari–mars”, säger hon till Dagens Nyheter.

Trots det är detta år ett lugnt år för vinterkräksjukan. Förra året, under samma period, så drabbade nämligen dubbelt så många.

Vinterkärksjukan

Diagram över antal drabbade under året, jämfört med olika år. Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs hela rapporten från Folkhälsomyndigheten.