Stora mängder kräkvirus i smuts på sjukhus

Stora utbrott av vinterkräksjukan på sjukhus kan bero på dålig städning. Detta enligt en ny studie från Göteborgs universitet.


Smuts på sjukhus innehåller stora mängder kräkvirus

Förr så var det avdelningssköterskans ansvar att det var rent på avdelningen. Idag är detta oftast organiserat med städbolag.

Norovirus, som orsakar vinterkräksjuka, har hittats i stora mängder på vårdavdelningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi vid Göteborgs universitet, som varit med i studien säger att han själv är förvånad över att de hittat så mycket norovirus.

Studien gick till så att de under fem månaders tid gick runt på åtta avdelningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset och samlade in prover från patienter, sängar, bord, tvättställ och från tjocka lager damm uppe på skåpen. Även inne i isoleringsrum var det jätteskitigt uppe på skåpen.

Analysen av dessa prov visade att det fanns stora mängder norovirus överallt i patientsalarna under de perioder det pågick utbrott av vinterkräksjuka. Mängden virus var lika stor som i avföringsprov från smittade patienter.

Detta är problematiskt då noravirus är mycket smittsamt. Inte bara vid direktkontakt utan troligen även via luften. Därför krävs det extremt god hygien och noggrann städning för att förhindra spridning och utbrott av vinterkräksjukan.

Studien är publicerad på NCBI.