Maskinen som ska besegra vinterkräksjukan

En forskargrupp vid KTH har tagit fram en "virusvarnare". Maskinen känner av om vinterkräksjukan finns i luften. På så sätt skulle vinterkräksjukan kunna stoppas.


Maskin ska upptäcka vinterkräkvirus i luften

Maskin ska upptäcka vinterkräkvirus i luften.

Vinterkräksjukan är ett virus som sprids väldigt lätt då det endast krävs 10-100 viruspartiklar för att bli smittad. Detta leder i sin tur att cirka en miljon svenskar drabbas varje år vilket ger stora samhällskostnader och slår hårt mot sjukhus där livsviktiga operationer ställs in.

Men nu har en forskargrupp från KTH tagit fram en virusvarnare som på sikt skulle kunna minska spridningen av kräksjukan.

I ett pressmeddelande skriver de att platser där exponeringsrisken för vinterkräkssjukan är stor skulle  kunna utrustas med virusvarnaren. Till sådana platser hör sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, förskolor och flygplatser. Även flygplan, bussar och restauranger skulle i förlängningen kunna få virusvarnare.

Forskningsarbetet skulle även kunna utvecklas i framtiden till att upptäcka andra luftburna virus så som olika influensor.

En prototyp av maskinen har idag tagits fram, men först om två år ska en helt fungerande prototyp vara klar.