Vaccin mot vinterkräksjukan

Det finns inget vaccin mot vinterkräksjukan. Många forskare har försökt men än har det inte kommit något vaccin.


I över 40 år har forskare försökt ta fram ett vaccin mot vinterkräksjukan men misslyckats. Orsaken till att det är så svårt är att viruset av någon anledning inte går att odla i cellkultur vilket behövs för att bedriva forskning.

Därför måste man komma åt viruset på ett annat sätt, säger forskaren Stefan Nord vid Umeå universitet  till Tv4 Nyhetsmorgon som just nu försöker ta fram ett vaccin mot vinterkräksjukan genom att studera kräks med vinterkräkviruset i.

 Ur Tv4 Nyhetsmorgon, 2013-03-12

Forskare Stefan Nord berättar om sin forskning för att ta fram ett vaccin mot vinterkräksjukan.