SMI förutspår vinterkräksjuka genom webbanalys

Vården tittar på hur många som söker på ordet vinterkräksjukan för att uppskatta spridningen i landet.


Smittskyddsinstitutet, SMI, använder ett webbanalyseringsprogram för att se hur många sökningar på Google som görs på vinterkräksjuka och vart någonstans i landet. Detta för att få information om hur spridningen av smittan ser ut.

I år verkar vinterkräksjukan dröja något. Antalet sökningar brukar öka i november men sökaktiviteten denna månad har hittills varit ovanligt låg.